• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Finanční podpora pro studenty

Zahraniční studenti přijímaní na VUT v rámci programu LLP/Erasmus mají nárok na přiznání ubytovacího stipendia. Žádost o ubytovací stipendium podepisují na příslušné přijímající fakultě, žádost poté předají na oddělení mobilitních programů rektorátu. Na základě této žádosti jim bude vydáno rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia po celou dobu studia  na VUT v Brně v daném kalendářním roce. Výše ubytovacího stipendia je určena rozhodnutím rektora. Stipendium je jim vypláceno v hotovosti na pokladně rektorátu.
Dále je zahraničním studentům přijímaným na VUT v rámci programu LLP/Erasmus hrazen v prvním uvítacím týdnu po jejich příjezdu na VUT jazykový kurz českého jazyka.
Zahraniční studenti také mohou využívat  stejně jako domácí studenti zvýhodněných cen za stravování v menzách provozovaných VUT v Brně.

ECTS Label

ECTS Label