• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Informační technologie


Zkratka: IT-MGR-2
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Informační technologie"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 1.9.2014
Akreditace do: 31.12.2022
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu na některé vysoké škole a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Magisterský studijní program Informační technologie rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti absolventů bakalářských studijních programů zaměřených na informatiku a informační technologie. Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi. V praxi se uplatní jako tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia.
Klíčové výsledky učení:
Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
0MBSBezpečnost informačních technologií 105060
0MISInformační systémy 52530?
0MMMMatematické metody v informačních technologiích 441660
1MBSBezpečnost informačních technologií 303060
1MBIBioinformatika a biocomputing 382260
1MISInformační systémy 402060
1MINInteligentní systémy 352560
1MMIManagement a informační technologie 352560
1MMMMatematické metody v informačních technologiích 102030?
1MGMPočítačová grafika a multimédia 501060
1MPVPočítačové a vestavěné systémy 303060
1MSKPočítačové sítě a komunikace 402060
2MBSBezpečnost informačních technologií 332760
2MBIBioinformatika a biocomputing 362460
2MISInformační systémy 283260
2MINInteligentní systémy 382260
2MMIManagement a informační technologie 382260
2MMMMatematické metody v informačních technologiích 184260
2MGMPočítačová grafika a multimédia 233760
2MPVPočítačové a vestavěné systémy 332760
2MSKPočítačové sítě a komunikace 332760