• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Civil Engineering


Zkratka: D-K-E-SI (N)
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Není specifikováno.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Koordinátor ECTS: -
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1PSTBuilding Constructions 52530?
1MGSCivil Engineering Management 52530?
1FMIPhysical and Building Materials Engineering 52530?
1KDSStructures and Traffic Construction 52530?
1VHSWater Management and Water Structures 52530?
2PSTBuilding Constructions 243660
2MGSCivil Engineering Management 243660
2FMIPhysical and Building Materials Engineering 243660
2KDSStructures and Traffic Construction 243660
2VHSWater Management and Water Structures 243660
3PSTBuilding Constructions 223860
3MGSCivil Engineering Management 223860
3FMIPhysical and Building Materials Engineering 223860
3KDSStructures and Traffic Construction 223860
3VHSWater Management and Water Structures 223860
4PSTBuilding Constructions 342660
4MGSCivil Engineering Management 342660
4FMIPhysical and Building Materials Engineering 342660
4KDSStructures and Traffic Construction 342660
4VHSWater Management and Water Structures 342660