• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Biomedicínské technologie a bioinformatika


Zkratka: BTB-PK
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Biomedicínské technologie a bioinformatika"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Není specifikováno.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.