• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Electrical Engineering and Communication


Zkratka: EKT-PPA
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Electrical Engineering and Communication"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem doktorského studijního programu je získat dovednosti a schopnosti pro tvůrčí vědeckou a výzkumnou práci. Doktorský studijní program poskytuje universitní vzdělání absolventům magisterského studijního programu ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky, elektroniky,komunikačních technologií a řídicí a měřicí techniky.
Klíčové výsledky učení:
Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1PPA-BEBBiomedical Electronics and Biocybernetics 42630?
1PPA-KAMCybernetics, Control and Measurements 42630?
1PPA-ESTElectronics and Communications 42630?
1PPA-MVEMathematics in Electrical Engineering 42630?
1PPA-METMicroelectronics and Technology 42630?
1PPA-FENPhysical Electronics and Nanotechnology 42630?
1PPA-SEEPower Electrical and Electronic Engineering 42630?
1PPA-TLITeleinformatics 42630?
1PPA-TEETheoretical Electrical Engineering 42630?