• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Electrical, Electronic, Communication and Control Technology


Zkratka: EEKR-BC
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Electrical, Electronic, Communication and Control Technology"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program poskytuje vysokoškolské bakalářské vzdělání ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií a řídicí techniky. Bakalářský program je zaměřen na výchovu provozních odborníků - elektrotechniků a elektroniků se znalostmi konstruování, provozu a aplikačního využití elektrotechnických a elektronických obvodů, zařízení a systémů. Studenti se vzdělávají v různých oblastech aplikované elektroniky a komunikační techniky, teleinformatiky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a elektrotechnologie a automatizační a měřicí techniky.
Klíčové výsledky učení:
Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi bakalářského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako provozní vysokoškolsky vzdělaní odborníci v různých provozech elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, a v servisních organizacích včetně odborných institucí státní správy. Na potřeby praxe orientované vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventa do výrobní, provozní či servisní technické činnosti a současně poskytuje dobrý základ pro doplnění hlubších teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů bakalářského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Koordinátor ECTS: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BC-AMTAutomation and Measurement 60060
1BC-ESTElectronics and Communication 60060
1BC-METMicroelectronics and Technology 60060
1BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering 60060
1BC-TLITeleinformatics 60060
2BC-AMTAutomation and Measurement 52860
2BC-ESTElectronics and Communication 481260
2BC-METMicroelectronics and Technology 53760
2BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering 59160
2BC-TLITeleinformatics 481260
3BC-AMTAutomation and Measurement 194160
3BC-ESTElectronics and Communication 253560
3BC-METMicroelectronics and Technology 184260
3BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering 362460
3BC-TLITeleinformatics 233760