• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Architektura a urbanismus


Zkratka: ARCHURB
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura a urbanismus"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 29.2.2012
Akreditace do: 30.11.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších institucích.
Klíčové výsledky učení:
Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: Ing. arch. Jan Kratochvíl
Koordinátor ECTS: Ing. arch. Jan Kratochvíl
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1ARCHArchitektura a urbanismus 60060
2ARCHArchitektura a urbanismus 362460
3ARCHArchitektura a urbanismus 303060
4ARCHArchitektura a urbanismus 141630?