• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematické principy kryptografických algoritmů

Kód předmětu: FSI-9MPK
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Algoritmizace některých kryptografických problémů.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základní znalosti algebry.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základní matematické principy asymetrické kryptografie. Systém RSA. Kryptografie založená na eliptických křickách (ECC). Aritmetika konečných polí a některé výsledky teorie čísel. Algoritmy.
Doporučená nebo povinná literatura:
Darrel Hankerson, Alfred Menezes, and Scott Vanstone: Guide to Elliptic Curve Cryptography, Springer-Verlag Professional Computing Series, ISBN: 0-387-95273-X, 2004.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška prověří znalosti základních pojmů a vět a praktickou dovednost při řešení kryptografických úloh.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem je základní orientace v problematice asymetrických kryptografických systémů se zaměřením na ECC.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky: doporučené

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
Osnova: 1.-2. Úvod do asymetrické kryptografie.
3.-4. Systém RSA.
5.-6. Konečná pole.
7.-8. Eliptické křivky.
9.-10. Některé výsledky teorie čísel.
11. Systém ECC.
12.-13. Řád eliptické křivky a vývoj algoritmů.

Zařazení předmětu ve studijních programech