• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Architektonické bariéry - handicap

Kód předmětu: FA-ABH
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Vypracování písemného a grafického dokumentu
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu je nabídka informací o všech základních oblastech a zásadách tvorby životního prostoru — prostředí bez tzv. bariér. Do této oblasti jsou zahrnuty informace a praktické ukázky o komunikačních systémech, prostorové orientaci, barevnosti prostoru, tech. vybavení objektů /TZB/, relaxaci atd.
Součástí předmětu jsou exkurze do objektů se zvýšenými požadavky na bezbariérovost /v celém spektru této problematiky/ atd., účast na konferencích „MEFA" na BVV /dle zájmu/, včetně spolupráce s Ligou vozíčkářů, stacionáři různého typu atd.
Doporučená nebo povinná literatura:
Filippiová : Projektujeme bez bariér (CS)
skripta VUT, Pozemní stavitelství - Werner, Chybík /kapitola Handicap - architektonické bariéry/ (CS)
Brzák, Netscher: Architektonické bariéry - jejich odstraňování (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
dle rozvrhu
Cíl:
Obsahem předmětu je nabídka informací o všech základních oblastech a zásadách tvorby životního prostoru — prostředí bez tzv. bariér. Do této oblasti jsou zahrnuty informace a praktické ukázky o komunikačních systémech, prostorové orientaci, barevnosti prostoru, tech. vybavení objektů /TZB/, relaxaci atd.
Součástí předmětu jsou exkurze do objektů se zvýšenými požadavky na bezbariérovost /v celém spektru této problematiky/ atd., účast na konferencích „MEFA" na BVV /dle zájmu/, včetně spolupráce s Ligou vozíčkářů, stacionáři různého typu atd.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultacemi a samostudiem

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech