• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Architektonické tvarosloví

Kód předmětu: FA-ATV
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Orientace ve slohových obdobích, procvičení získaných znalostí vlastní kresbou a prostorovým studiem vybraných ukázek.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Orientace v jednotlivých slohových obdobích, znalost základního architektonického názvosloví, schopnost kresebného projevu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Volitelný předmět pro třetí ročník navazuje na přednáškové cykly z dějin architektury. Formou semináře se posluchači seznámi s architektonickými články jednotlivých vývojových etap historie architektury. Vlastní výtvarnou tvorbou si osvojí dílčí detaily a získají znalosti o zákonitostech architektonického tvarosloví jako celku. Získané poznatky studenti zhodnotí v hlubším poznání dějin architektury a uplatní je jako inspirativní zdroje ve vlastní ateliérové tvorbě.
Doporučená nebo povinná literatura:
B.Syrový: Architektura (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení na základě souboru odevzdaných prací formou klasifikovaného zápočtu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Volitelný předmět pro třetí ročník bude navazovat na přednáškové cykly z dějin architektury. Formou semináře se posluchači seznámi s architektonickým články jednotlivých vývojových etap historie architektury. Vlastní výtvarnou tvorbou si osvojí dílčí detaily a získají znalosti o zákonitostech architektonického tvarosloví jako celku. Získané poznatky studenti zhodnotí v hlubším poznání dějin architektury a uplatní je jako inspirativní zdroje ve vlastní ateliérové tvorbě.
Cíl:
Prohloubit znalosti architektonického tvarosloví jako nedílné součásti poznání dějin architektury.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Formou presence v průběhu výukového cyklu. Průběžná kontrola jednotlivých úkolů ve výukovém procesu.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech