• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Mechatronický seminář

Kód předmětu: FSI-RMW
Akademický rok: 2014/2015
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základy programování embedded systémů pomocí grafických modelovacích/programovacích nástrojů MATLAB/Simulink a LabVIEW, s jednotlivými komponenty mechatronického systému (sensor, řídicí počítač, aktuátor, řízený elektromechanický systém) a s programováním robotické stavebnice LEGO Mindstorms.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalosti matematiky a programování ze SŠ.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se na přednáškách seznámí se základy programování embedded systémů, které budou demonstrovány na příkladu stavebnice LEGO Mindstorms. Budou vysvětleny základy programovacích nástrojů MATLAB/Simulink a LabVIEW a další nezbytné základy pro realizaci soutěžní úlohy. Studenti se rozdělí do týmů, vyberou si programovací prostředí a se zapůjčenými stavebnicemi připraví řešení úlohy. Předmět bude ukončen soutěží týmů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Valášek M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT Praha, 1995 (CS)
www.mathworks.com (EN)
www.ni.com (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Přednášky - vysvětlení nezbytné teorie a základů práce v prostředí MATLAB/Simulink a LabVIEW. Cvičení – vysvětlení a praktické vyzkoušení principů ovládání a programování stavebnice LEGO Mindstorms. Samostatná práce studentů v týmech. Závěrečná studentská soutěž.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je hodnocen na základě aktivní účasti na cvičeních a při zpracování soutěžní úlohy.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je především motivovat studenty interaktivní a projektově orientovaným způsobem výuky k dalšímu aktivnímu studiu jednotlivých předmětů oboru Mechatronika.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola výuky se provádí na cvičení. Studenti vypracují v týmech řešení zadané úlohy s jasným vymezení práce jednotlivých členů týmu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Osnova: Úvod do programování embedded (vestavěných) systémů.
Úvod do prostředí MATLAB/Simulink.
Základní algoritmy pro rozhodování a řízení.
Sensory – popis, kalibrace, vyhodnocování dat ze sensorů ve stavebnici LEGO Mindstorms.
Teorie programování LEGO Mindstorms z prostředí MATLAB/Simulink.
Úvod do prostředí LabVIEW.
Teorie programování LEGO Mindstorms z prostředí LabVIEW.
Vybrané poznámky k týmové práci a projektovému řízení.
Specifikace zadání soutěžní úlohy, rozdělení do týmů.
Soutěž studentských týmů.
Laboratoře a ateliéry: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. Václav Sova
Osnova: Úvod do programování LEGO Mindstorms z prostředí MATLAB/Simulink.
Úvod do programování LEGO Mindstorms z prostředí LabVEIW.
Realizace jednoduchých příkladů ovládání a řízení motorů a zpracování dat ze sensorů.
Samostatná práce studentských týmů při realizaci soutěžní úlohy (konzultace s vyučujícím).

Zařazení předmětu ve studijních programech