• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Physical Chemistry


Zkratka: DKAO_FCH
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Physical Chemistry
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 16.10.2009
Akreditace do: 31.5.2024
Profil oboru:
Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.
Klíčové výsledky učení:
Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.
Profesní profil absolventů s příklady:
V rámci tohoto oboru jsou připravováni odborníci, kteří se budou schopni podílet na vysoce kvalifikované vědecko-výzkumné činnosti založené na fyzikálně-chemických postupech, a to zejména na vysokoškolských pracovištích, pracovištích Akademie věd, ve výzkumných ústavech ale i v průmyslovém výzkumu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru fyzikální chemie. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití fyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech fyzikálně-chemického výzkumu, ale prakticky ve všech chemických oborech nebo oborech příbuzných.
Garant oboru: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FCH-DCO_EPM Elektronové procesy v molekulárních m... cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_NAD Fotochemie cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_MEF Fyzika a chemie molekulárních materiálů cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_FND Fyzika a chemie plazmatu cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_SM Pokročilé spektroskopické metody cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_REG Reologie cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_TPD Transportní procesy cs  0? celoroční PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět