• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Výrobní systémy


Zkratka: M-VSY
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Výrobní systémy
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2009
Akreditace do: 31.5.2023
Profil oboru:
Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a německým Institutem výrobních strojů a výrobních systémů (IWP) na TU Chemnitz. (Podrobnosti lze získat na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky)
Obor zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.
Klíčové výsledky učení:
Obor Stavba výrobních strojů a zařízení zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Prostřednictvím osvojení cizího jazyka, poznáním cizí kultury, kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů na všechny aktuální požadavky jejich budoucí profesionální praxe.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorandské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.
Garant oboru: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GDV Dynamika výrobních strojů cs  3  zimní P zá,zk   ano
FSI-GRI Management kvality cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GM0 Metodika konstruování cs  3  zimní P zk   ano
FSI-N5 Němčina 5 de  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-G1S Stavba výrobních strojů I cs  6  zimní P zk   ano
FSI-GVK Výpočty a simulace v konstrukci strojů cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GA0 Analýza příčin poruch cs  4  zimní PV zk 1 ano
FSI-GMK Moderní metody konstrukčních a pevnos... cs  4  zimní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-8AQ9 Baugruppen umformender Werkzeugmaschinen de  2  letní P zk   ano
FSI-8BCG Deutsch für tschechische Studierende B2 de  6  letní P zk   ano
FSI-8AEV Industrielle Steuerungstechnik de  4  letní P zk   ano
FSI-8BCK MPA Projekt de  5  letní P   ano
FSI-8BCL Rechtliche Grundlagen der Ingenieurst... de  2  letní P zk   ano
FSI-8AL6 Verzahntechnik de  3  letní P zk   ano
FSI-8AJW Virtual-Reality im Maschinenbau de  4  letní P zk   ano
FSI-8B0U Werkzeugmaschinen-Baugruppen de  4  letní P zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GMR Management rizik u výrobních strojů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GMP Modulový projekt cs  5  zimní P kl   ano
FSI-GPI Počítačová podpora výroby (CAD/CAM) cs  5  zimní P kl   ano
FSI-GPN Projektový management cs  4  zimní P kl   ano
FSI-GPZ Průmyslové roboty a manipulátory I cs  3  zimní P kl   ano
FSI-GTA Teorie a stavba výrobních systémů cs  3  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GCK Česká kultura, jazyk a průmysl cs  6  zimní PV kl 1 ne
FSI-GNS Němčina ve strojírenství de  6  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GZP Diplomový projekt (M-VSR, M-VSY) cs  20  letní P kl   ano
FSI-GD3 Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY) cs  10  letní P kl   ano