• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Výroba automobilových světel a technických svítidel


Zkratka: M-VAS
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2015
Akreditace do: 31.12.2019
Garant oboru: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TRJ Jakost a metrologie - M cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-HNC-A Obrábění na CNC strojích en  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HLT Světelná technika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-HTZ Technologie zpracování plastů cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-TZO Základy optiky cs  7  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-HAP Aplikace polymerních materiálů v auto... cs  2  zimní VN kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HMR Marketing cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-HOS Osvětlovací soustavy cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HRA Počítačové modelování a rapid prototy... cs  6  letní P kl   ano
FSI-QPV Příslušenství motorových vozidel cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HPU Renovace a povrchové úpravy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-HSI Simulace a testování výrobků cs  2  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-TIO Inženýrská optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HOE Optika a elektronika v automobilovém ... cs  4  zimní P kl   ano
FSI-HR2 Řízení výroby cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HO1 Speciální technologie obrábění cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HTV Technologická příprava výroby cs  7  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-HD5 Diplomový projekt (M-VAS) cs  13  letní P   ano
FSI-HD6 Seminář k diplomové práci (M-VAS) cs  4  letní P   ano
FSI-TOV Technologie optické výroby cs  4  letní P kol   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano