• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Strojírenská technologie a průmyslový management


Zkratka: M-STM
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 30.4.2021
Profil oboru:
Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi základních strojírenských technologií výroby a montáže, přípravy a řízení výroby, zakládání firem a jejich legislativě, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Klíčové výsledky učení:
Výchova odborníka a řídícího pracovníka se znalostmi základních strojírenských technologií výroby a montáže, přípravy a řízení výroby, zakládání firem a jejich legislativě, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Profesní profil absolventů s příklady:
Velmi široké, neboť absolventi splňují vysoké nároky jak z hlediska odborných znalostí výrobních technologií, tak i z hlediska řízení a ekonomie podniku.
Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HNC-A Obrábění na CNC strojích en  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HR2 Řízení výroby cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HT1 Technologické projektování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-HH2 Technologie tváření cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-H2U Účetnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HDS Daňová soustava cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HMR Marketing cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-EMM Mechanizace, automatizace a manipulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPP Počítačová podpora technologie cs  6  letní P kl   ano
FSI-PST Statistické metody ve strojírenství cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HMK Makroekonomie cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HTO Teorie obrábění cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HTA Teorie tváření cs  6  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPH Průmyslový projekt (M-STG, M-STM) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HMI Mikroekonomie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HP1 Podnikový management I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HO1 Speciální technologie obrábění cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HTV Technologická příprava výroby cs  7  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HE1 Experimentální metody cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HST Speciální technologie tváření cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HD7 Diplomový projekt (M-STM) cs  11  letní P   ano
FSI-HMU Manažerská ekonomika cs  5  letní P kl   ano
FSI-HD8 Seminář k diplomové práci (M-STM) cs  4  letní P   ano
FSI-HSM Strategické řízení cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HAO Aplikovaná teorie obrábění cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HP2 Podnikový management II cs  5  letní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano