• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty


Zkratka: M-VSR
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.
Klíčové výsledky učení:
Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.
Profesní profil absolventů s příklady:
Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.
Garant oboru: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GHP-K Hydraulické a pneumatické mechanismy cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GPN-K Projektový management cs  4  zimní P kl   ano
FSI-GPZ-K Průmyslové roboty a manipulátory I cs  4  zimní P kl   ano
FSI-G1S-K Stavba výrobních strojů I cs  6  zimní P zk   ano
FSI-GVK-K Výpočty a simulace v konstrukci strojů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-GVR-K 3D modelování a virtuální realita cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-GDV-K Dynamika výrobních strojů cs  4  zimní PV zá,zk 1 ne
FSI-GMR-K Management rizik u výrobních strojů cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-A5K Angličtina 5 pro KS en  0? zimní PV 2 ano
FSI-N5K Němčina B1 pro KS de  0? zimní PV zá,zk 2 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GEV-K Elektrotechnika výrobních strojů cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-GIF-K Informační systémy a počítačové sítě cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-GPL-K Průmyslové roboty a manipulátory II cs  4  letní P zk   ano
FSI-GAR-K Prvky automatického řízení výrobních ... cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GNP-K Navrhování a programování robotických... cs  4  letní PV kl 1 ne
FSI-G3S-K Stavba výrobních strojů II cs  4  letní PV zk 1 ano
FSI-A6K Angličtina 6 pro KS en  0? letní PV zá,zk 2 ne
FSI-GMV-K Modelování a simulace výrobních systémů cs  4  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-GTN-K Teorie obrábění, tváření a nástroje cs  4  letní PV zá,zk 2 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GRI-K Management kvality cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-G2S-K Stavba výrobních strojů III cs  4  zimní P kl   ano
FSI-GTA-K Teorie a stavba výrobních systémů cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GMM-K Mechanika manipulačních zařízení cs  5  zimní PV zá,zk 1 ne
FSI-GMK-K Moderní metody konstrukčních a pevnos... cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-GPI-K Počítačová podpora výroby (CAD/CAM) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-GRO-K Robotické systémy vyšších generací cs  5  zimní PV zk 2 ano
FSI-GSP-K Semestrální projekt cs  5  zimní PV kl 2 ne
FSI-GTS-K Testování obráběcích strojů cs  5  zimní PV zá,zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GZP-K Diplomový projekt (M-VSR, M-VSY) cs  10  letní P   ano
FSI-XMT-K Měřicí technika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-GD3-K Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY) cs  3  letní P kl   ano
FSI-GTE-K Technicko-právní problematika cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-GES-K Elektrické servopohony cs  4  letní PV zk 1 ano
FSI-GIS-K Inteligentní výrobní systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ne
FSI-GTC-K Technologičnost konstrukce a oprav (r... cs  4  letní PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty