• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Matematické inženýrství


Zkratka: M-MAI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi matematiky a informatiky vzhledem k možnostem jejich využití při řešení náročných problémů technické praxe. Spolu se znalostmi základních technických oborů získanými v bakalářském studiu se tak absolventi stanou teoreticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění především v řídících a výzkumných týmech různých technických specializací.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je vybavit absolventy kvalitními a hlubokými znalostmi matematiky a informatiky vzhledem k možnostem jejich využití při řešení náročných problémů technické praxe. Získají také vzdělání v oblasti základních technických oborů, takže se stanou teoreticky dobře vybavenými inženýry, kteří budou schopni úspěšně řešit nejrůznější inženýrské úlohy za efektivního využití výpočetní techniky. Budou dobře připraveni na vývojovou a inovační činnost na vysoké úrovni a na výzkumnou činnost v nejrůznějších technických i jiných oborech. Naleznou proto snadné uplatnění na trhu práce.
Profesní profil absolventů s příklady:
Díky kvalitním znalostem technických disciplín, matematiky, fyziky a informatiky bude o absolventy velký zájem v široké škále oborů. Absolventi naleznou snadné uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných a vývojových týmech nejrůznějších profesí (strojírenství, elektrotechnika, elektronika, letecký průmysl, apod.) a v softwarových firmách. Obrovskou výhodou je dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích a dokonalé analytické myšlení. Jejich široké matematické vzdělání jim umožní uplatnění nejen v průmyslové praxi, ale také v mnoha dalších oblastech, např. v bankovnictví, ve státní správě, ve sféře obchodu, atd.
Předpokládá se, že nejlepší studenti budou pokračovat v doktorském studiu oboru Aplikovaná matematika na naší fakultě. Mohou však nastoupit do doktorského studia také v jiných oborech technického či matematického zaměření na VUT v Brně nebo na jiné univerzitě v ČR či v zahraničí.
Garant oboru: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-SU2 Funkcionální analýza II cs  3  zimní P zá,zk   ano
FSI-SGA-A Grafy a algoritmy en  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-SN3 Numerické metody III cs  3  zimní P kl   ano
FSI-SO2 Optimalizace II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-SP3 Pravděpodobnost a statistika III cs  4  zimní P kl   ano
FSI-0PPS Průmyslový projekt (M-MAI) cs  2  zimní P   ano
FSI-STM Teoretická mechanika cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-VCP Jazyky C a C++ cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-VPW Programování pro Windows cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TRJ Jakost a metrologie - M cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-SR0 Rekonstrukce a analýza 3D scén cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-S2M Stochastické modelování cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-SFA Fourierova analýza cs  4  letní P kl   ano
FSI-SKF Funkce komplexní proměnné cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-SML Matematická logika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-TNM Numerické metody analýzy obrazů cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-SSP Stochastické procesy cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-S1M Variační počet cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-VAI Algoritmy umělé inteligence cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-VPN Počítačové sítě cs  4  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-SF0 Aplikace Fourierovy analýzy cs  0? letní VN   ne
FSI-6KP Řešení základních úloh mechaniky těle... cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-SAL Aplikace vícehodnotové logiky cs  4  zimní P kl   ano
FSI-SD3 Diplomový projekt I (M-MAI) cs  4  zimní P   ano
FSI-SFI Finanční matematika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-SFM Fuzzy množiny a aplikace cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-SMM Matematické metody v teorii proudění cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-SSZ Seminář k diplomové práci I (M-MAI) cs  2  zimní P   ano
FSI-SOR Základy optimálního řízení cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-SSJ Spolehlivost a jakost cs  4  zimní PV kl 1 ano
FSI-VTI Teorie informace a kódování cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-S1K Mechanika kontinua cs  4  zimní VN zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TAI Analýza inženýrského experimentu cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-SD4 Diplomový projekt II (M-MAI) cs  6  letní P   ano
FSI-SSR-A Matematické struktury en  4  letní P kl   ano
FSI-SDR Moderní metody řešení diferenciálních... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-SDS Seminář k diplomové práci II (M-MAI) cs  3  letní P   ano
FSI-SVD Vizualizace dat cs  4  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-VTR Algebraická teorie řízení cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-SAV Geometrické algoritmy a kryptografie cs  4  letní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-S3M Matematický seminář cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano