• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Materiálové inženýrství


Zkratka: M-MTI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.
1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.
Klíčové výsledky učení:
Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.
 1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
 2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
 3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
 4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.
Profesní profil absolventů s příklady:
 • materiálový specialista v konstrukčních týmech,
 • technolog tepelného zpracování,
 • pracovník základního i aplikovaného výzkumu materiálů a technologií,
 • řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů a řízení jakosti,
 • řídící pracovník technologických úseků,
 • učitel specializovaných předmětů na středních školách.

Garant oboru: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WAM Aplikovaná mechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-WFZ Fyzikálně-chemické základy výroby kov... cs  4  zimní P kl   ano
FSI-WFF Fyzika pevných fází cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-WZ1 Metody zkoušení materiálu cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-WCH Syntéza nekovových materiálů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-WTV Technologické vlastnosti materiálů cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0ME Kapitoly z materiálového inženýrství cs  4  zimní VN kl   ano
FSI-RIV MKP v inženýrských výpočtech cs  4  zimní VN zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WDD Dislokace a plastická deformace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WA1 Metody strukturní analýzy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WMO Modelování materiálů I cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-WPI Povrchové inženýrství cs  4  letní P kl   ano
FSI-WSI Struktura a vlastnosti inženýrských m... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WKF Teorie komplexních fázových přeměn cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPW Průmyslový projekt (M-MTI) cs  3  letní VN kl   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WFR Fraktografie cs  3  zimní P kl   ano
FSI-WFN Funkční a nanostrukturní materiály cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-WPK Keramické materiály cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-WKO Koroze a protikorozní ochrana cs  4  zimní P kl   ano
FSI-WMQ Modelování materiálů II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-WPL Plasty cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-WST Tepelné zpracování kovových materiálů cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WDM Degradace materiálů a predikace jejic... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WD5 Diplomový projekt (M-MTI) cs  12  letní P   ano
FSI-WA2 Metody strukturní analýzy II cs  5  letní P kl   ano
FSI-WD6 Seminář k diplomové práci (M-MTI) cs  2  letní P   ano
FSI-WUV Užitné vlastnosti a volba materiálu cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano