• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství


Zkratka: D-KPI
Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství
Délka studia: 4 roky
Program: Stroje a zařízení
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1999
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Matematický model vozidlového tlumiče

  Cílem práce je vytvořit matematicý model tlumiče využitelného pro simulace dynamiky vozidla, se strukturou parametrů snadno identifikovatlených pomocí dynamometru.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.
 2. Motor s rotačním pístem

  Výzkum aerotermodynamiky a mechaniky motoru s rotačním pístem. Vývoj pokročilého výpočtového modelu a jeho experimentální ověření. Řešení bude probíhat s podporou průmyslového partnera.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.
 3. Optimalizace ložiskových systémů rotorů turbodmychadel

  Cílem práce jsou algoritmy a postupy vhodné pro optimalizaci parametrů ložiskových systémů rotorů turbodmychadel vedoucí ke zvýšení jejich mechanické účinnosti. Činnosti zahrnují vývoj efektivních výpočtových modelů kluzných ložisek s uvažováním tepelně-strukturálně-hydrodynamických dějů. Předpokládá se zpracování dílčích modelů v komerčních software (CFX, ANSYS) nebo formou programovacích jazyků (Matlab, Fortran nebo C), sestavení a řešení globálního výpočtového modelu v Multibody systému (např. ADAMS). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
 4. Optimalizace výrobní logistiky pomocí konceptu stabilní produkce

  Jedním z předpokladů racionalizace hromadné výroby automobilů a snížení nákladů na finální výrobek je optimalizace stability výrobního programu. Jedná se o nalezení optima dvou protichůdně působících výrobních vlivů - z hlediska snižování nákladů je optimální model výroby jediné verze vozu po co nejdelší období (stabilita výrobního programu), z hlediska nutnosti pružnosti výroby dle požadavků odbytu jsou vyráběny a montovány v jednom výrobním toku nejrůznější verze vozidel. Cílem práce bude provedení analýzy stability výrobního programu a jeho vlivů a dopadů na skladové hospodářství a koncepty navážení materiálu k montážním linkám při zachování požadované úrovně spolehlivosti plynulosti zásobování montážních linek včetně následné verifikace. Předpokládá se tvorba koncepčních modelů a jejich analýza v softwarovém prostředí Plant Simulation a dalších (Ave Sim, Matlab).

  Školitel: Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
 5. Simulace účinků zatěžovacích stavů nosných konstrukcí

  Simulace účinků kombinací komplexních zatěžovacích stavů na nosných konstrukcích stavebních a dopravních strojů s využitím virtuálních modelů.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
 6. Tepelné modely pneumatik

  Práce je zaměřená na tvorbu matematických modelů a metod měření pro účely predikce teploty a tlaku vzduchu v pneumatikách během jízdy vozidla.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.
 7. Toky nehomogenních materiálů ve žlabech a skluzech

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce žlabů a skluzů pro nehomogenní materiály. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
 8. Toky nehomogenních materiálů ze skladovacích zásobníků

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce výpustí a výtokových otvorů zásobníků a nádrží. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
 9. Vývoj ventilačních turbín - úspory v energetice

  Optimalizace funkci ventilačních zařízení dle přihlášek vynálezů PV 2014-491 (2014/350),PV 2014-492 (2014/351) a PV 2014-493 (2014/349) s uplatněním práv VUT v Brně na reálných funkčních prototypech. Cílem práce je experimentální konstrukční vývoj při využití programu YADE a SOLIDWORKS, technologie RAPID PROTOTYPING a verifikace výsledků na funkčních prototypech.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
 10. Výzkum a vývoj metod pro snížení vibrací a hluku turbodmychadel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj metod, vývoj vhodných optimalizačních algoritmů, sestavení výpočtových modelů a jejich využití při konstrukci a analýze chování turbodmychadel s předpokládaným pozitivním dopadem na produkci akustických emisí. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
 11. Výzkum a vývoj metod pro snížení vibrací a hluku turbodmychadel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj metod, vývoj vhodných optimalizačních algoritmů, sestavení výpočtových modelů a jejich využití při konstrukci a analýze chování turbodmychadel s předpokládaným pozitivním dopadem na produkci akustických emisí. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.