• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Aplikovaná matematika


Zkratka: D-APM
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Aplikace přírodních věd
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství je organizován v návaznosti na výsledky odborné činnosti, takže školí doktorandy v numerické analýze, stochastických a nestandardních metodách a v počítačových metodách.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Algebraicko-geometrické metody v mechanice kontinua a u materiálů s mikrostrukturou

  Téma je zaměřeno na použití teorie jetů a Weilových algeber pro materiály odpovídající Cosseratově continuu a jeho dalším zobecněním. Jde o nové použití metod komutativní algebry a moderní diferenciální geometrie v aplikacích.

  Školitel: Kureš Miroslav, doc. RNDr., Ph.D.
 2. Aplikace zlomkového kalkulu v teorii řízení

  Zlomkový kalkulus umožňuje zobecnění klasických modelů teorie řízení díky využití derivačních a integračních členů neceločíselných řádů zachovávajících linearitu. Cílem práce bude teoretické a praktické porovnání vlastností klasických a zlomkových řídících členů, zejména s důrazem na aplikace v leteckém průmyslu.

  Školitel: Kisela Tomáš, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.