• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Stavba strojů a zařízení


Zkratka: B-SSZ
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat především transportní, dopravní a výrobní stroje a jejich konstrukčních skupiny a podskupiny. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů na výše uvedené skupiny strojů. Dále student tohoto oboru získá schopnost organizovat činnost v obchodních a servisních firmách strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů.
Klíčové výsledky učení:
Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat především transportní, dopravní a výrobní stroje a jejich konstrukčních skupiny a podskupiny. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů na výše uvedené skupiny strojů. Dále student tohoto oboru získá schopnost organizovat činnost v obchodních a servisních firmách strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit jak při navrhování strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních prací, tak také při jejich provozu. Mohou zastávat funkce konstruktérů, pracovníků zkušeben a provozních pracovníků.
Po úspěšném absolvování tohoto oboru může student pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském dvouletém studiu oborů M-ADI „Automobilní a dopravní inženýrství” nebo M-VSR „Výrobní stroje, systémy a roboty”
Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL-K Elektrotechnika a elektronika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-5HY-K Hydromechanika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-CKC-K Konstruování a CAD cs  6  zimní P kl   ano
FSI-CM-K Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP-K Pružnost a pevnost I cs  8  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6AA-K Automatizace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ESM-K Spalovací motory cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-DTM-K Technická mechanika cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-DTB-K Technologie obrábění cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-6TT-K Termomechanika cs  7  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-FAU-K Automobily cs  5  zimní P kl   ano
FSI-EDO-K Dopravní a manipulační zařízení cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-5KS-K Konstruování strojů - strojní součásti cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-ETA-K Technická měření cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-DLD-K Logistika dopravy a manipulace cs  5  zimní PV zá,zk 1 ne
FSI-GAS-K Prvky automatického řízení strojů cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-FDS-K Bakalářský projekt (B-SSZ) cs  6  letní P kl   ano
FSI-FHP-K Hydraulické převody strojů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-6KM-K Konstruování strojů - mechanismy, 3D ... cs  4  letní P kl   ano
FSI-6KT-K Konstruování strojů - převody cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-FRM-K Roboty a manipulátory cs  3  letní P kl   ano
FSI-FES-K Seminář k bakalářské práci (B-SSZ) cs  2  letní P kl   ano
FSI-FVY-K Výrobní stroje a zařízení cs  3  letní P kl   ano