• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Mechatronika


Zkratka: B-MET
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.8.2022
Profil oboru:
Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav, specifikovaných v předchozím odstavci. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Garant oboru: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-1IN Informatika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-1M Matematika I cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-RMW Mechatronický seminář cs  4  zimní P kl   ano
FSI-1ZM Teoretické základy technických měření cs  5  zimní P kl   ano
FSI-1UM Úvod do mechatroniky cs  4  zimní P kl   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-RM0 Programování a algoritmizace cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-2F Fyzika I cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-2K Konstruování cs  3  letní P kl   ano
FSI-2M Matematika II cs  8  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-REN Základy elektrotechniky cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-2NU Numerické metody cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-2PG Počítačová grafika cs  3  letní VN kl   ne
FSI-DPT Programovací techniky cs  0? letní VN   ano
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0KF Vybrané kapitoly z fyziky I cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3F Fyzika II cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-3M Matematika III cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-RRL Řídicí elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-RM0 Programování a algoritmizace cs  0? zimní VN   ano
FSI-3SV Struktura a vlastnosti materiálů cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských ma... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0FK Vybrané kapitoly z fyziky II cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-REV Aplikace embedded systémů v mechatronice cs  4  letní P kl   ano
FSI-4KI Kinematika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-4M Matematika IV cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RDO Modelování a simulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RRE Základy automatické regulace cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  8  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-4PP-A Pružnost a pevnost I en  8  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 2 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 2 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-5HY Hydromechanika cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-RV0 Měření mechanických a elektrických ve... cs  0? letní VN   ne
FSI-SN2 Numerické metody II cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-0PF Počítačová fyzika cs  0? letní VN   ne
FSI-0SS Statistický software cs  0? letní VN   ne
FSI-0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-5DT Dynamika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RFO Fotonika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RIR Inteligentní řídicí systémy cs  5  zimní P kl   ano
FSI-RIV MKP v inženýrských výpočtech cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-5PP Pružnost a pevnost II cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti en  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-5KS Konstruování strojů - strojní součásti cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-6TT Termomechanika cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0AT Seminář aplikované termomechaniky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6BT Bakalářský projekt (ÚMTMB) cs  5  letní P   ano
FSI-RRY Elektrické pohony cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-REE Elektromechanická přeměna energie cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RNI Průmyslová elektronika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RSB Seminář k bakalářské práci (B-MET) cs  1  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-5HY Hydromechanika cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-6KT-A Konstruování strojů - převody en  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-6KT Konstruování strojů - převody cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-RBD Spolehlivost, bezpečnost a diagnostik... cs  4  letní PV zá,zk 1 ne
FSI-6SM Strojírenská metrologie I cs  4  letní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-REV Aplikace embedded systémů v mechatronice cs  3  letní VN kl   ano
FSI-XB0 Bezpečnost práce v elektrotechnice cs  4  letní VN zá,zk   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 2 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět