• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení rizik v informačních systémech


Zkratka: RIS
Zaměření: bez zaměření
Délka studia: 2 roky
Program: Rizikové inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 16.10.2009
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.
Klíčové výsledky učení:
V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy,
• řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Důraz je kladen na adaptabilitu absolventů tak, aby byli dlouhodobě schopni osvojovat si změny vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů.
Garant oboru: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SAAE Aplikovaná ekonometrie cs  4  zimní P kl   ano
ÚSI-2SAMZ Matematické základy analýzy rizika cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPZ Právní znalosti cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPS Předdiplomový seminář cs  1  zimní P   ano
ÚSI-2SAFO Řízení rizik ve firmách a organizacích cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAMJ Systém managementu jakosti a envirome... cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASM Systémová metodologie cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASP Systémové pojetí rizikového inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SBAS Analýza, posouzení a ošetření rizik t... cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBBR Bezpečnost a rizikové chování cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBIS Informační systémy a technologie cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBMM Matematické modely rozhodování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPM Podnikový management cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPA Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPS Předdiplomový seminář cs  1  letní P   ano
ÚSI-2SBSI Soudní inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2ICBS Bezpečnost informačních systémů cs  5  zimní P zk   ano
ÚSI-2ICEP Ekonomie informačních produktů cs  5  zimní P zk   ano
ÚSI-2ICHS HW/SW Codesign cs  5  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2ICSP Semestrální projekt cs  10  zimní P   ano
ÚSI-2ICZD Získávání znalostí z databází cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2IDBZ Bezpečnost strojních a elektrických z... cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2IDDP Diplomový projekt cs  12  letní P   ano

Povinně volitelný
ÚSI-2IDAA Aplikované evoluční algoritmy cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
ÚSI-2IDGS Geografické informační systémy cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
ÚSI-2IDKR Klasifikace a rozpoznávání cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
ÚSI-2IDKG Kryptografie cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
ÚSI-2IDMP Management projektů cs  5  letní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
ÚSI-2SDAJ Angličtina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 2 ano
ÚSI-2SDNJ Němčina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět