• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Geodézie a kartografie (N)


Zkratka: GD
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Geodézie a kartografie
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.5.2003
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie navazuje na tříleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve společné oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí a kartografická informatika.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrsko ů geodetické práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrsko - geodetickou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko-technických a manažerských problémů nejen ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení složitých geodeticko - technických úloh.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Geodézie a kartografie jedno ze dvou zaměření, Inženýrská geodézie nebo Katastr nemovitostí a kartografická informatika.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-HE01 Geodet. astronomie a kosm. geodézie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-HE02 Geofyzika a geodynamika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-HE03 Inženýrská geodézie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-HE04 Kartografie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-HA01 Matematika IV cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-HV51 Ekonomika měst a obcí cs  2  zimní V 4895 ano
FAST-HV52 Ekonomika stavebního podniku cs  2  zimní V 4895 ano
FAST-HV53 Právo v obchodních vztazích cs  2  zimní V 4895 ano

Skupiny volitelných předmětů
4895 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-HE05 Fotogrammetrie II cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-HE06 Geodet. astronomie a kosm. geodézie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-HE22 Katastr nemovitostí III cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-HE08 Měření podzemních prostor cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-HA52 Numerické metody cs  2  letní P   ano
FAST-HE10 Teoretická geodézie II cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-HE11 Výuka v terénu IV cs  4  letní P kl   ano

Volitelný
FAST-HE63 ArcInfo cs  2  letní V 4896 ano
FAST-HE64 Geomedia cs  2  letní V 4896 ano

Skupiny volitelných předmětů
4896 povinnost: 1 předmět