• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Management stavebnictví (N)


Zkratka: N
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 15.1.2004
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem čtyřletého bakalářského studia v oboru Management stavebnictví je zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení složitějších stavebně-technických a stavebně-manažerských problémů ve stavebnictví.
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací. V průběhu studia jsou postupně zařazovány předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské, důraz je kladen na problematiku cen, financování a investic ve stavebnictví a na projektové řízení staveb. Dále jsou zařazovány manažerské předměty jako podnikový management, marketing ve stavebnictví, stavební právo a informační systémy ve stavebnictví. Schopnost komplexního řešení problému je prokazována v projektech technických z pozemního stavitelství a betonových konstrukcí i ve stavebně-ekonomických z ekonomiky stavebnictví. Dílčí specializaci umožňují předměty stavební podnik a veřejné stavební investice.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví je po ukončení studia stavebním bakalářem s ekonomickým a manažerským vzděláním. Je oprávněn užívat titul "bakalář" (Ve zkratce "Bc.") před jménem.
Absolvent ovládá předměty přírodovědné, základní inženýrské a stavebně-inženýrské, a hlavně pak předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské.
Je schopen navrhovat, připravovat a realizovat pozemní, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavební objekty.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BL003 Betonové konstrukce (E) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV003 Ceny ve stavebnictví 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV004 Finance cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH013 Pozemní stavitelství 3 (E) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BW002 Technologie stavebních prací 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BR005 Hydraulika a hydrologie cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BU006 Informační technologie a systémová an... cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BA009 Operační výzkum cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BH006 Projekt – Pozemní stavitelství cs  5  letní P kl   ano
FAST-BT005 Technická zařízení budov (E) cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BV015 Účetnictví cs  4  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BV005 Ekonomika investic cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-BO007 Kovové a dřevěné konstrukce cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV016 Personální management 1 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV007 Právo cs  2  zimní P   ano
FAST-BL015 Projekt – Betonové konstrukce a TZB cs  5  zimní P kl   ano
FAST-BV008 Projektové řízení staveb 1 cs, en  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV009 Řízení jakosti cs  2  zimní P   ano
FAST-BZ003 Sociální komunikace cs  2  zimní P   ano
FAST-BV011 Stavebně-ekonomický seminář cs  1  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BV052 Bakalářský seminář (E) cs  2  letní P   ano
FAST-BV017 Marketing 1 cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BV014 Projekt – Projektové řízení staveb 1 cs  5  letní P kl   ano
FAST-BV013 Projekt – Stavební podnik 1 cs  5  letní P kl   ano
FAST-BV006 Stavební podnik cs  6  letní P zá,zk   ano
FAST-BZ001 Stavební právo (V, E) cs  2  letní P   ano
FAST-BV012 Veřejné stavební investice 1 cs  6  letní P zá,zk   ano