• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Teleinformatics


Zkratka: BC-TLI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru TELEINFORMATIKA má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru TELEINFORMATIKA naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.
Garant oboru: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC1 Computers and Programming 1 en  5  zimní P kl   ne
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMTD Materials and Technical Documentation en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA1 Mathematics 1 en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CFY1 Physics 1 en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CCJ1 Czech language en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CMAS Mathematical Seminar en  2  zimní VV   ne
FEKT-CELS Seminar of Electrical Engineering en  2  zimní VV   ne
FEKT-CFYS Seminar of Physics en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC2 Computers and Programming 2 en  5  letní P kl   ano
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CESO Electronic devices en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CMA2 Mathematics 2 en  6  letní P zk   ano
FEKT-CFY2 Physics 2 en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CVTA Computer Science in Automation en  2  letní VO   ne
FEKT-CISE Computer Science in High Power Engine... en  2  letní VO   ne
FEKT-CELP Electronic Practice en  2  letní VO   ne
FEKT-CMEP Microelectronic practicals en  2  letní VO   ne
FEKT-CPIS Practical exercises in information ne... en  2  letní VO   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ2 Czech language 2 en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CKOM Communication technology en  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CMA3 Mathematics 3 en  5  zimní P zk   ano
FEKT-CMVA Measurement in Electrical Engineering en  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CASS Signals and systems analysis en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CEMC Electromagnetic Compatibility en  6  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ3 Czech language 3 en  2  zimní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CANA Analog technology en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CDAK Data Communication en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CDOM Digital circuits and microprocessors en  7  letní P zá,zk   ne
FEKT-CARS Network architecture en  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CELA Electroacoustics en  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-CUKZ Terminal Equipments en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CPRM Transmission media en  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-CNAO Design of analog integrated circuits en  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-CPSD Design of power and data networks en, cs  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CVPM Selected parts from mathematics en  5  letní VM zk   ano
FEKT-CSCP The C++ Programming Language en  4  letní VM kl   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ4 Czech language 4 en  2  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA7 Listening en  4  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA1 Preparatory Course for CFC en  8  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPTS Accesses and Transports Networks en  5  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CB2T End-of-semester project en  3  zimní P kl   ne
FEKT-CMDS Multimedia Services en  5  zimní P zá,zk   ne

Volitelný oborový
FEKT-CCIF Digital Filters en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZKR Foundations of Cryptography en  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-CHWS Hardware computer networks en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CVST HF techniques and antennas en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZSG Introduction to Computer Typography a... en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CSHE Studioengineering en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZTV Základy televizní techniky en  5  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CIZP Basics of programming - algoritms en  6  zimní VM zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  0? zimní VM zk   ne
FEKT-CVEL Power electronics en  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-CNEZ Power Supply Systems en  5  zimní VM zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CUBC Introduction to Biology of Man en  4  zimní VV kl   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CBCT Bachelor Thesis en  5  letní P   ne
FEKT-CSOS Network Operating systems en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CXBT Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CIZG Computer Graphics Principles en  6  letní VO zk   ne
FEKT-CDBS Databases systems en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CKEZ Design of electronic devices en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CVKS High-speed Communications Systems en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CRMK Rádiové a mobilní komunikace en  5  letní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
FEKT-CELE Safe electrical engineering en  2  letní VV zk   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne