• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Mikroelektronika a technologie


Zkratka: B-MET
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Student oboru získává znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, a to zejména s orientací na mikroelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav mikroelektroniky (UMEL) a Ústav elektrotechnologie (UETE). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technicky zaměřenými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům zaměřit se na
 návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů,
 návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku,
programování mikrokontrolerů a obvodů FPGA,
 mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie,
 technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů,
 návrh a výrobu desek plošných spojů, technologii povrchové montáže,
 testovací a měřicí techniku,
 ekonomiku, organizaci výroby a podnikatelské minimum.
Alternativně se může též orientovat do oblasti biomedicínských a klinických aplikací (biosenzory, implantáty, bioinformatika). Student získává i důkladné poznatky z informačních a komunikačních technologií. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studijního programu FEKT VUT v Brně a také předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní nebo ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i biomedicínských a klinických aplikací, poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie a výroby a aplikací integrovaných obvodů, návrhu a aplikací technogie výroby elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování a lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE bakalářského studijního programu má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, programování mikrokontrolérů a obvodů FPGA, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Alternativně disponuje i znalostmi z biomedicínských a klinických aplikací, příp. doplňkovými poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolventi bakalářského oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí (řízených mikroprocesory, mikrokontroléry, PC nebo PDA), integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zakázkových integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řídicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1M Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-BELS Elektrotechnický seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 10 ano

Skupiny volitelných předmětů
10 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BESO Elektronické součástky cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESOP Elektronické součástky - praktikum cs  2  letní P kl   ano
FEKT-BEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMEP Mikroelektronické praktikum cs  2  letní P   ano
FEKT-BPC2M Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BAEY Analogové elektronické obvody cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BASS Analýza signálů a soustav cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BEMV Elektrotechnické materiály a výrobní ... cs  8  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVE Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BEMC Elektromagnetická kompatibilita cs  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... cs, en  3  zimní VV kl   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BDIO Digitální obvody cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMPS Modelování a počítačová simulace cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPSM Plošné spoje a povrchová montáž cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BDTS Diagnostika a testování elektronickýc... cs  5  letní VO zk   ano
FEKT-BDIZ Diagnostika a zkušebnictví cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BMP2 Mikroelektronické praktikum 2 cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOZU Vybrané partie z obnovitelných zdrojů... cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BCZS Číslicové zpracování signálů cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BMFV Měření fyzikálních veličin cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BELF Návrh analogových filtrů cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BRR1 Řízení a regulace 1 cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BMTS Mikroelektronika a technologie součástek cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BB2M Semestrální práce 2 cs  3  zimní P kl   ano

Volitelný oborový
FEKT-BMAM Mikroprocesory a mikropočítače cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BNKP Návrh a konstrukce elektronických pří... cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BNKZ Návrh a konstrukce elektrotechnických... cs  4  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BNDI Návrh digitálních integrovaných obvod... cs  6  zimní VO zk   ano
FEKT-BNSP Návrhové systémy plošných spojů cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BPCE Praktická chemie pro elektrotechniky cs  5  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BKOM Komunikační technologie cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BMVT Mikrovlnná technika cs, en  4  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní VM zk   ano
FEKT-BVEL Výkonová elektronika cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVFT Vysokofrekvenční technika cs, en  4  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk 2 ne
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV 2 ano
FEKT-BUBC Úvod do biologie člověka cs  4  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BBCM Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-BXBM Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BMMS Mikrosenzory a mikromechanické systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BNAO Návrh analogových integrovaných obvodů cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOOK Optoelektronika a optické komunikace cs  7  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BTMP Počítačová podpora technických a mana... cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPPV Počítačové projektování výrob, logist... cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BRJM Řízení jakosti a metrologie cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BSPE Spolehlivost v elektrotechnice cs  5  letní VO zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV 1 ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV 1 ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV 1 ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk 1 ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 3 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne