• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Manažerská informatika


Zkratka: BAK-MIn-KS
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Systémové inženýrství a informatika
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem oboru je příprava odborníků v oblasti informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT), jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření Fakulty podnikatelské je směrován do segmentu malých a středních firem. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní odborná zkouška a obhajoba bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění především jako pracovník podnikových útvarů IS/IT, jehož hlavním úkolem bude informační podpora rozhodnutí vrcholového managementu firmy, především analýza informačních toků nutných pro řízení firmy, návrh a implementace informačních systémů v ekonomické praxi. Rovněž se může uplatnit jako systémový integrátor nebo jako řídící pracovník útvarů IS/IT. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-Map_1K Algoritmizace cs  6  zimní P zk   ano
FP-MdfmK Datové a funkční modelování cs  5  zimní P zk   ano
FP-Mma1K Matematika 1 cs  5  zimní P zk   ano
FP-MtiK Teoretická informatika cs  6  zimní P zk   ano
FP-MzaeK Základy ekonomie cs  6  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-OA1ZK Odborná angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-OA2ZK Odborná angličtina 2 en  3  zimní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-MpmzK Praktikum z matematiky pro informatiky 1 cs  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-MkiK Komunikační infrastruktura cs  4  letní P zk   ano
FP-MmanK Management cs  5  letní P zk   ano
FP-Mma2K Matematika 2 cs  5  letní P zk   ano
FP-MpmmuK Pokročilé metody řešení manažerských ... cs  4  letní P zk   ano
FP-Mpt1K Programovací techniky cs  5  letní P zk   ano
FP-uceK Účetnictví cs  6  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-OA2LK Odborná angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-OA3K Odborná angličtina 3 en  3  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-MpmlK Praktikum z matematiky pro informatiky 2 cs  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-MdbsK Databázové systémy cs  6  zimní P zk   ano
FP-MepoK Ekonomika podniku cs  6  zimní P zk   ano
FP-Mma3K Matematika 3 cs  5  zimní P zk   ano
FP-MooppK Občanské, obchodní a pracovní právo cs  3  zimní P zk   ano
FP-MpsiK Počítačové sítě cs  3  zimní P zk   ano
FP-MupisK Účetní praktikum v informačním systému cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-MfpmK Finanční a pojistná matematika cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-MkibK Kryptografie cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-MvmK Výpočetní metody cs  4  zimní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-MbistK Bezpečnost IS/IT cs  5  letní P zk   ano
FP-MkriK Kritická infrastruktura cs  6  letní P zk   ano
FP-MkvmK Kvantitativní metody cs  4  letní P zk   ano
FP-MmtzpmK Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  letní P   ano
FP-Msta1K Statistika 1 cs  6  letní P zk   ano
FP-MtodK Transfer technologií a ochrana duševn... cs  2  letní P zk   ano
FP-MzfK Základy financování cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-MeoK Elektronické obchodování cs  4  letní PV kl 1 ano
FP-MppteK Pokročilé programovací techniky cs  4  letní PV kl 1 ano
FP-MtwsK Tvorba WWW stránek cs  4  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-Mds_2K Datové sklady cs  4  zimní P zk   ano
FP-MmarK Marketing cs  4  zimní P zk   ano
FP-MpinK Podniková infrastruktura cs  5  zimní P zk   ano
FP-Mpr1K Praxe cs  4  zimní P kl   ano
FP-MpdsK Předdiplomní seminář cs  2  zimní P   ano
FP-MrpictK Řízení projektů ICT cs  4  zimní P zk   ano
FP-Msta2K Statistika 2 en  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-MadseK Administrace databázového serveru cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-MpwpK Podnikové webové portály cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-MppoK Programování na platformách open-source cs  4  zimní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-MdisK Diplomní seminář cs  2  letní P kl   ano
FP-MisrvK Informační systémy pro řízení výroby ... cs  4  letní P zk   ano
FP-MisvsK Informační systémy ve veřejné správě cs  4  letní P zk   ano
FP-MpisK Podnikové informační systémy cs  7  letní P zk   ano
FP-Mpr2K Praxe cs  8  letní P kl   ano
FP-MrkK Rozpočetnictví a kalkulace cs  5  letní P zk   ano