• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika podniku


Zkratka: BAK-EP-KS
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 17.10.2012
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním možnost bakalářského studia, v jehož průběhu student získá teoretické i praktické znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Konkrétně se jedná o základní teoretické poznatky z oblasti ekonomie a ekonomiky podniku, dále zejména praktické znalosti z účetnictví, daní, podnikových financí, managementu, marketingu a bezprostředně navazujících disciplín, jakož i znalost a schopnost aplikace právních předpisů nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti.
Klíčové výsledky učení:
Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studijního oboru Ekonomika podniku je schopen zastávat nižší vedoucí funkce jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Absolvent disponuje odbornými ekonomickými znalostmi a dovedností potřebných k vlastnímu podnikání.
Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-epK Ekonomika podniku cs  6  zimní P zk   ano
FP-ipeK Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zk   ano
FP-mak1K Makroekonomie 1 cs  7  zimní P zk   ano
FP-ma1K Matematika 1 cs  5  zimní P zk   ano
FP-sooK Systémy odměňování v organizacích cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-HA1KZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-HA2KZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-pmzK Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KdasK Daňová soustava cs  6  letní P zk   ano
FP-ma2K Matematika 2 cs  5  letní P zk   ano
FP-mik1K Mikroekonomie 1 cs  7  letní P zk   ano
FP-uceK Účetnictví cs  6  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA2KL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-HA3KL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-emK Enviromentální management cs  3  letní V kl   ano
FP-pmlK Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KciK Competitive Intelligence 1 cs  5  zimní P kl   ano
FP-fpK Finance podniku cs  6  zimní P zk   ano
FP-ftK Finanční trhy cs  5  zimní P zk   ano
FP-KkvmK Kvantitativní metody cs  4  zimní P zk   ano
FP-KprK Projektové řízení cs  5  zimní P zk   ano
FP-KrnK Řízení nákladů cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KdetK Dějiny ekonomických teorií cs  4  letní P zk   ano
FP-fapK Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zk   ano
FP-manK Management cs  7  letní P zk   ano
FP-KoppK Obchod a podpora prodeje cs  5  letní P zk   ano
FP-statK Statistika cs  5  letní P zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KjpK Jakost v podniku cs  5  zimní P zk   ano
FP-KmarK Marketing cs  5  zimní P zk   ano
FP-MTZPK Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-KopxK Odborná praxe cs  5  zimní P   ano
FP-KpojK Pojišťovnictví cs  5  zimní P zk   ano
FP-KpdsK Předdiplomní seminář cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-KeupK Evropská unie a podnikání cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-fuK Finanční účetnictví cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-KmspK Mzdový systém podniku cs  4  zimní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KbpsK Bankovní produkty a služby cs  5  letní P zk   ano
FP-KdsK Diplomní seminář cs  8  letní P kl   ano
FP-KoppK Obchod a podpora prodeje cs  5  letní P zk   ano
FP-KorK Optimalizace a rozhodování cs  6  letní P zk   ano
FP-KrnaK Řízení nákladů cs  6  letní P zk   ano