• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika podniku


Zkratka: BAK-EP
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 22.12.2010
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním možnost bakalářského studia, v jehož průběhu student získá teoretické i praktické znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Konkrétně se jedná o základní teoretické poznatky z oblasti ekonomie a ekonomiky podniku, dále zejména praktické znalosti z účetnictví, daní, podnikových financí, managementu, marketingu a bezprostředně navazujících disciplín, jakož i znalost a schopnost aplikace právních předpisů nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti.
Klíčové výsledky učení:
Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studijního oboru Ekonomika podniku je schopen zastávat nižší vedoucí funkce jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Absolvent disponuje odbornými ekonomickými znalostmi a dovedností potřebných k vlastnímu podnikání.
Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-epP Ekonomika podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-HA1P Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní P zá,zk   ano
FP-ipeP Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-mak1P Makroekonomie 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-ma1P Matematika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KspkmP Sociálně-psychologické kompetence man... cs  3  zimní P zá,zk   ano
FP-KusP Úvod do studia cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-HA2P Hospodářská angličtina 2 en  3  letní P zá,zk   ano
FP-ma2P Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-mik1P Mikroekonomie 1 cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-KvfP Veřejné finance cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KzpP Základy práva cs  4  letní P zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KfpP Finance podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KftP Finanční trhy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KopP Právo obchodních korporací cs  4  zimní P zk   ano
FP-KstatP Statistika cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KepP Ekonomické praktikum na PC cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-KprpP Procesy rodinných podniků cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-KsopP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A1 Německý jazyk A1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KdasP Daňová soustava cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-KfapP Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KikP Informace o konkurenci cs  4  letní P kl   ano
FP-KmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KsmarP Statistické metody a analýza rizika cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KdbsP Databázové systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-KsprP Systémy na podporu rozhodování cs  4  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A1 Německý jazyk A1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KjpP Jakost v podniku cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-KmarP Marketing cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-KopxP Odborná praxe cs  5  zimní P   ano
FP-KpojP Pojišťovnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-KpdsP Předdiplomní seminář cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-KeupP Evropská unie a podnikání cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-KfuP Finanční účetnictví cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-KmspP Mzdový systém podniku cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KbpsP Bankovní produkty a služby cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KdsP Diplomní seminář cs  8  letní P kl   ano
FP-KoppP Obchod a podpora prodeje cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KorP Optimalizace a rozhodování cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-KrnP Řízení nákladů cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano