bakalářská práce

Stereo Based 3D Face Reconstruction

Hlavní dokument 2.6 MB

FITbakalářská práceStudent: Bc. Milan FalešníkAk. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Marek Šolony

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Tato práce se zabývá vytvořením programu pro rekonstrukc trojrozměrného modelu lidské tváře za pomocí dvojice kamer. Pro řešení využívá výpočtu hloubkové mapy a následný převod do trojrozměrného prostoru. Využívá Viola-Jones detektor pro detekci tváře. Využívá knihovny OpenCV a také částečně PCL.

Jazyk

angličtina

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Informační technologie (BIT)

Cíle, kterých má být dosaženo

  1. Get familiar with camera model, stereo-camera system and camera calibration.
  2. Study different approaches to estimate stereo correspondences between images.
  3. Design an application capable of reconstructing 3D model of human face using cameras.
  4. Implement such application and evaluate it on real data.
  5. Discuss the results, advantages and disadvantages of the system and its application in real life scenarios.

Literatura

  • Bradski G. R., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media, Inc. 2008.

Klíčová slova

stereovize, model lidské tváře, výpočet hloubkové mapy, stereo rekonstrukce, OpenCV, PCL, PvAPI