diplomová práce

Realizace informačního systému v prostředí Internetu

Autor práce: Vít Synek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Vladimír Dumek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá realizací informačního systému neziskové organizace, problémem tvorby webového rozhraní v PHP a k tomu příslušné databáze v systému MySQL.

Klíčová slova:

Informační systém, PHP, MySQL, HTML, HTTPS, SSL, dynamické webové stránky, uživatelská práva, UML, bezpečná komunikace sítí WWW

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)