diplomová práce

Optimalizace bezdrátových WiFi distribuovaných sítí

Text práce 3.36 MB Text práce 3.36 MB

Autor práce: Ing. Ivan Žlůva

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá teoretickým návrhem a následnou praktickou realizací vícebodové bezdrátové sítě, pro variantu spoje dvou míst a pokrytí strukturovaného prostoru WiFi signálem. Síť je realizována pomocí zařízení fungujících v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz
a 5 GHz. Jednotlivá zařízení jsou konfigurována v módech WDS, WDS bridge případně AP. V práci je stručný popis norem IEEE 802.11a/b/g/n a proprietálních řešení přidružených k těmto normám. Praktická část je tvořena popisem jednotlivých variant zapojení
a naměřenými hodnotami propustnosti WiFi sítě v závislosti na vytvořené topologii

Klíčová slova:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, bezdrátová síť, WDS, síla signálu, propustnost, šířka pásma

Termín obhajoby

3.11.2010

Práce bude zveřejněna

3.11.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ-3)

Složení komise

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)