diplomová práce

Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace

Text práce 3.31 MB Příloha 2.58 MB

Autor práce: Ing. Vladimír Studnička

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. Musí být implementována podpora více-jádrových procesorů pomocí OpenMP. Knihovna bude testována celkově na třech příkladech. První dva příklady jsou matematické funkce, které se používají právě k testování genetických algoritmů. Dalším testovacím příkladem je problém rozložení n-dam na šachovnici, aby se vzájemně neohrožovali. Nakonec se pokusíme pomocí navrhnutých algoritmů zjistit řešení puzzle s názvem Eternity II, za jehož vyřešení je vypsána odměna 2 milióny dolarů.

Klíčová slova:

Genetický algoritmus, hodnotící funkce, metody výběru, křížení, mutace, migrace, znovuvložení, populace, jedinec, chromozóm,  minimum funkce, n-dam, Eternity II, OpenMP.

Termín obhajoby

3.11.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ-3)

Složení komise

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)