bakalářská práce

Modul informačního systému – zpráva publikací

Text práce 1.63 MB

Autor práce: Bc. Karol Altamirano

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: -

Abstrakt:

Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením informačného systému na správu článkov publikovaných účastníkmi konferencie Mendel. Okrem správy článkov je úlohou informačného systému odosielanie hromadných emailov ľubovoľného typu, správa obsahu jednotlivých stránok užívateľského rozhrania, uverejňovanie noviniek a správa užívateľov, ktorý majú možnosť prihlásiť sa do užívateľského rozhrania.

Klíčová slova:

informačný systém, správa článkov, správa publikácii, články, publikácie, novinky, email, užívatelia

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Daná práce bude bezprostředně využita jako jeden ze základních modulů nově vznikajícího informačního systému pro prezentaci a správu elektornického časopisu. Student splnil požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A