bakalářská práce

Automatizovaná evidence hardware a software

Autor práce: Bc. Zdeněk Zabloudil

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V této práci jsem se snažil několika body upozornit na problémy s výpočetní technikou ve formách jako je nákup, obnova a likvidace techniky. Upozornil jsem na problémy s nelegálním software a připravil návrh na zavedení evidence hardware a software. Také jsem otestoval čtyři různé programy pro vedení evidence HW a SW, ze kterých jsem si vybral produkt od ostravské firmy Free RW soft v.o.s AW Caesar. Z tohoto programu jsem vypsal nejdůležitější body a pomůcky zpříjemňující a zrychlující práci s tímto evidenčním nástrojem.

Klíčová slova:

Evidence, hardware, software, nákup, obnova, likvidace, software, AW Caesar, projekt

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)