bakalářská práce

Možnosti identifikace a monitorování pohybu zboží a osob

Autor práce: Ing. Martin Benáček

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá identifikací a monitorování pohybu polotovarů výrobků, zboží a osob pomocí různých typů identifikátorů (RFID, čipové a magnetické karty, čárové kódy, iButtony, biometrie aj.). Identifikátory jsou popsány zejména z hlediska principu záznamu, klíčových vlastností, výhod, nevýhod a možností použití. Práce se hlouběji věnuje problematice identifikace a monitorování pohybu polotovarů, výrobků a zboží v prostorách výrobních hal a skladů a v prostorách prodejce a dále přístupovým a docházkovým systémům pro monitorování pohybu osob. Provádí srovnání vhodnosti jednotlivých způsobů identifikace pro výše uvedené prostory a pro přístupové a docházkové systémy. Práce by měla sloužit jako návod pro výběr vhodné technologie pro dané prostředí.

Klíčová slova:

identifikace, monitorování, přístupové, docházkové, systémy, identifikátory, pohyb, zboží, osob,  RFID, čipové, magnetické, karty, biometrie, iButton, čárové kódy.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)