bakalářská práce

Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat rozvaděčů.

Autor práce: Ing. František Kolařík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této práce bylo vytvořit soubor interaktivních schémat rozvaděčů za účelem doplnění a zkvalitnění výuky předmětu prostředky automatického řízení – tekutinové. Úkolem bylo podrobně se seznámit s problematikou tekutinových prostředků a vybrat vhodné prvky pro multimediální prezentaci se zaměřením na tekutinové rozvaděče. Tyto pak realizovat v prostředí Flash ve formátu vhodném pro prezentaci na internetu.

Klíčová slova:

rozvaděče, flash, multimediální schémata, tvorba

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)