bakalářská práce

Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat hydromotorů.

Autor práce: Ing. Aleš Janovec

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem práce je vytvoření interaktivních schémat hydromotorů pro doplnění a zkvalitnění výuky předmětu prostředky automatického řízení – tekutinové. Popsání problematiky tekutinových prostředků a vybrání vhodných prvků pro multimediální prezentaci na internetu, realizovanou v prostředí programu Flash.

Klíčová slova:

Hydromotory, flash animace.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)