diplomová práce

Rychlé vyhodnocování nízkých kmitočtů automatem fy Phoenix Contact

Autor práce: Ing. Jiří Kuchařík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou čítání a vyhodnocování okamžitých hodnot impulsních signálů z impulsních čidel. Práce naznačuje možné způsoby vyhodnocování impulsního signálu z čidla, pomocí programovatelného automatu.

Klíčová slova:

Programovatelný automat, měření kmitočtu

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)