bakalářská práce

Analýza plynů

Autor práce: Bc. Petr Blecha

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce, která nese název „Analýza Plynů" se zabývá přehledem základních metod a prostředků, které jsou využívány k analýze plynů v technické praxi, životním a pracovním prostředí. Je zaměřena především na detekci a na stanovení koncentrací nejběžnějších plynných škodlivin v ovzduší. Přílohu tvoří názorná prezentace, obsahující popis vybraných měřicích systémů v podobě elektronického textu s náležitostmi podpůrného materiálu pro samostudium.

Klíčová slova:

Analyzátor, metodika, plyn, kalibrace.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)