bakalářská práce

Vytápění a klimatizace obytných prostor

Autor práce: Ing. Michal Dorňák

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá klimatizací a vytápěním obytných prostor. Cílem práce je shrnout poznatky o klimatizaci a vytápění na bázi tepelných čerpadel v podobě rešeršní studie. Hlavním zdrojem informací pro teoretickou část byly odborné internetové stránky. V práci jsou shrnuty základní poznatky o tepelných čerpadlech jak ve funkci vytápěcí, tak i klimatizační jednotky. Konkrétní systémy byly staženy z reklamních podkladů od výrobce nebo přímo z internetového obchodu.

Klíčová slova:

Tepelné čerpadlo, klimatizační jednotka, nízkopotenciální, chladivo, split, multisplit

Termín obhajoby

19.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)