diplomová práce

Rekuperace tepelných ztrát venkovními zdmi

Autor práce: Ing. Oto Ondráček

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce Rekuperace tepelných ztrát z venkovních zdí se zabývá teoretickým rozborem problematiky a návrhem vhodných fyzikálních modelů. Konkrétně návrhem fyzikálního  modelu objektu, návrhem systémů tepelných čerpadel a jejich komponentů a návrhem metodiky měření.

Klíčová slova:

Rekepera tepla
Tepelné čerpadlo

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)