FAVUdiplomová práceStudent: MgA. Kryštof AmbrůzAk. rok: 2016/2017

Vedoucí: MgA. Jan Šrámek, Ph.D.

Oponent: Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.

Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

C

Fakulta

Obor studia

Intermediální a digitální tvorba (AVI)

Hodnocení vedoucího
MgA. Jan Šrámek, Ph.D.

výsledná známka: A


Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 76.7 kB

Hodnocení oponenta
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.

výsledná známka: A


Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 48.7 kB

Klíčová slova

malba, socha, objekt, zvuk, instalace