Autor práce: MgA. Kryštof Ambrůz

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: MgA. Jan Šrámek, Ph.D.

Oponent: Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.

Abstrakt:

Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.

Klíčová slova:

malba, socha, objekt, zvuk, instalace

Termín obhajoby

15.5.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

VŠKP neodevzdáno 15/16 - opravný termín 16/17

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Intermediální a digitální tvorba (AVI)

Složení komise

doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda)
MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen)
MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen)
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen)
MgA. Veronika Šrek Bromová (člen)
Mgr. Marek Pokorný (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Jan Šrámek, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 76.7 kB

Posudek oponenta
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 48.7 kB