diplomová práce

Penzion Pastvina

Text práce 3.7 MB Příloha 33.31 MB

Autor práce: Ing. Jan Adamec

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Jan Müller, Ph.D.

Oponent: Ing. Martina Melounová

Abstrakt:

Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a stájí pro koně. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Je navržen ve tvaru obdélníka a slouží jako zázemí pro návštěvníky areálu a ubytované hosty. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, svislé a vodorovné konstrukce jsou z monolitického betonu s využitím systémového bednění firmy VELOX. Druhým objektem jsou stáje pro koně.  Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s částečným využitím podkrovního prostoru pro uskladnění pícnin. Objekt je tvaru L a slouží pro ustájení 11 koní, sklad krmiv a garážování zemědělské techniky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou příhradovými vazníky, svislé konstrukce jsou z monolitického betonu s využitím systémového bednění VELOX. Objekty jsou navrženy na mírně svažitém terénu od východu na západ.

Klíčová slova:

penzion, stáje pro koně, sedlová střecha, příhradový vazník, částečně podsklepený objekt, monolitický beton, bednění velox, wellness

Termín obhajoby

28.1.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Müller, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
46913.pdf 80.72 kB

Posudek oponenta
Ing. Martina Melounová

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
46914.pdf 376.18 kB