bakalářská práce

Kontejner na vzdělávací materiál

Text práce 1.83 MB

Autor práce: BcA. Natálie Balková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Ondřej Tobola

Oponent: MgA. Miroslav Loprais

Abstrakt:

Tématem bakalářské práce je vzdělávací kontejner pro děti v galeriích a muzeích bez edukačních místností. Zvolené téma práce jsem řešila výpisem potřeb dětí a jejich pomůcek ke kreslení. Proto jsem vytvořila model, na který si děti můžou sednout, použít jej jako malý stoleček, a který navíc pod víkem ukrývá veškeré pomůcky pro kreslení. Kontejner je mobilní a dá se stohovat. Přínosem práce je lepší komfort dítěte při výukových programech v expozicích galerie nebo muzea.

Klíčová slova:

kontejner, vzdělávání v expozici, nábytek, děti

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Studentka na úvod představila bakalářskou práci – návrh kontejneru na vzdělávací materiál do muzea J. Hoffmanna (a případně i jiných expozic). Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Studentka následně reagovala na připomínky oponenta (rozložení a stabilita kontejneru, složení kontejneru z více částí). Diskutovalo se o váze produktu, principu zavírání. M. Macháček se dotázal na splnění norem pro výrobek pro děti (povrchová úprava je dle studentky nezávadná). J. Brož kladně hodnotil mobilitu a stohovatelnost. Celkově v diskuzi převládalo pozitivní hodnocení projektu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Design (APD)

Složení komise

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Ondřej Tobola

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 143.56 kB

Posudek oponenta
MgA. Miroslav Loprais

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 244.21 kB