bakalářská práce

Práce jako práce…

Text práce 926.22 kB

Autor práce: BcA. Jiří Ferenc

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta

Oponent: MgA. Vasil Artamonov

Abstrakt:

Téma řešená v mé práci je masová výroba a její chybovost. Zaměřuji se přímo na normu, která funguje jako síto oddělující schválené kusy od kusů chybných. Téma pojímám jako kritiku normy, ale také uniformity schválených výrobků, které mají obrovský vliv na spotřebitele. Domnívám se, že uniformita masových výrobků podporuje rozvoj xenofobie a rasismu.

Klíčová slova:

norma, masová výroba, uniformita

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Předseda komise vyzval studenta práce k představení své bakalářské práce. Po přečtení obhajoby studentem následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponenta. Oba posudky přečetla paní Hládeková. Posudky byly doporučeny k obhajobě. Předseda komise vyzval k širší diskuzi. Diskuze byla spíše negativní, došla však i ke kladným závěrům, následně byla diskuze ukončena a s ní i obhajoba studenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AKG)

Složení komise

doc. MgA. Milan Houser (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
prof. MgA. Petr Kvíčala (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
MgA. Břetislav Malý (člen)

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 226.6 kB

Posudek oponenta
MgA. Vasil Artamonov

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 255.72 kB