studijní program

Civil Engineering

Fakulta: FASTZkratka: D-P-E-SI (N)Ak. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3607

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1KDSStructures and Traffic Construction52530?
2KDSStructures and Traffic Construction243660
3KDSStructures and Traffic Construction223860
4KDSStructures and Traffic Construction342660