studijní program

Audio inženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-AUDAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060002

Udělovaný akademický titul: Bc.

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 67
Umění Bez tematického okruhu 33

Délka praxe

V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, ve firmách zabývajících se realizaci živých hudebních vystoupení a multimediálních produkcí, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, instalacemi AV techniky atd. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem technicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na zvuk a multimédia na všech vysokých školách nebo studiem umělecky orientovaného studijního programu v oboru zvuková tvorba, hudební režie nebo audiovizuální tvorba.

Specializace

Roč. Specializace Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AUDB-ZVUKZvuková produkce a nahrávání53760
1AUDB-TECHZvuková technika52860
2AUDB-ZVUKZvuková produkce a nahrávání52860
2AUDB-TECHZvuková technika491160
3AUDB-ZVUKZvuková produkce a nahrávání411960
3AUDB-TECHZvuková technika283260