studijní program

Elektrotechnika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: EKT-PKAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P2613

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PK-BEBBiomedicínská elektronika a biokybernetika42630?
1PK-ESTElektronika a sdělovací technika42630?
1PK-FENFyzikální elektronika a nanotechnologie42630?
1PK-KAMKybernetika, automatizace a měření42630?
1PK-MVEMatematika v elektroinženýrství42630?
1PK-METMikroelektronika a technologie42630?
1PK-SEESilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika42630?
1PK-TLITeleinformatika42630?
1PK-TEETeoretická elektrotechnika42630?